top strip heb

לימודים ביזנטיים

מקבץ לימודים ביזנטיים
במסגרת תכנית ללימודי יוון המודרנית נפתח מקבץ חדש של לימודים ביזנטיים במטרה למלא את הפער שנוצר בין לימודי יוון העתיקה ולימודי יוון המודרנית. המקבץ נועד להפגיש את הסטודנטים עם תרבות עשירה אשר השפעתה מורגשת בתחומים רבים בתולדות ובנוף א"י , כפי שאף השפיעה בצורה משמעותית על התפיסות המודרניות הן ביוון ובעולם האורתודוקסי והן במערב. לפי שעה מוצעים שיעורים בתולדות ביזנטיון והאימפריה הרומית המזרחית מהקמת קונסטנטינופול ועד נפילתה בסוף המאה ה-15. כמו כן מוצעים שיעורים בספרות, ארכיאולוגיה ובאומנות ביזנטית.