top strip heb

התכנית ללימוד יוון המודרנית

התכנית ללימוד יוון המודרנית
הקורסים בתכנית ללימודי יוון המודרנית מציעים גישות שונות מקיפות ורב תחומיות בשפה, ספרות, תרבות, היסטוריה ומדיניות של יוון, מתקופת האימפריה הביזנטית עד ימינו. באמצעות מבחר רחב של קורסים מתמודדים הסטודנטים מול מגוון רחב של נקודות מבט להבנת המציאות ההיסטורית חברתית, פוליטית ודתית של יוון בת זמננו. הקורסים מאפשרים להכיר את הדרכים בהן יוון הטמיעה את השלבים השונים (כיבושים וכד') שאירעו במהלך התהוותה כמדינה עצמאית והפכה אותם למציאות אחידה בתרבותה. כמו כן במסגרת הלימודים נחשפים התלמידים למסורות ספרותיות ואומנותיות של ארץ הנחשבת בעיני העולם המערבי לערש התרבות.
התכנית, תחת חסותה של קרן אונסיס, מציעה פעילויות תרבותיות ואתגרים אינטלקטואלים רבים, בין היתר הרצאות של מרצים יוונים, כנסים, סיורים לימודיים ליוון ולמקומות הקשורים לעולם היווני בארץ.
התכנית מעניקה ללומדים הזדמנות להעשיר את ידיעותיהם בקורסי קיץ ביוון.
הלימודים לב.א. מעוגנים בחוג ללימודים רב תחומיים ובמחלקה לשפות זרות . 
 
הקורסים פתוחים לסטודנטים ולקהל הרחב
התוכנית מציעה הרחבת הידע של מדריכים וסוכני נסיעות הרוצים להתמחות בנושא יוון , בשת"פ עם ביה"ס לתיירות

http://www.tayarut-school.co.il